Den statliga Värdegrundsdelegationen, som har arbetat sedan 2013 lämnade i dag, den 6 december, sin slutrapport Att säkerställa en god statsförvaltning till regeringen.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har ingått i delegationen, där Lena Marcusson, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, har varit ordförande.

Värdegrundsdelegationens uppgift har varit att verka för att respekten och förståelsen för den statliga värdegrunden upprätthålls på alla nivåer i statsförvaltningen och för att de statsanställda ska ha kunskap om rollen som statstjänsteman.

I sin slutrapport redovisar Värdegrundsdelegationen sitt arbete, sina överväganden och sina förslag.

Bland annat föreslår delegationen att alla nyanställda i staten får en introduktionsutbildning i vilken de bland annat ges kunskap om de grundläggande rättsprinciper som gäller i staten.

Värdegrundsdelegationens slutrapport Att säkerställa en god statsförvaltning