I september tillträdde Elisabeth Rynning som ny chefsjustitieombudsman. Hon tilldelades förra veckan Statens medicinsk-etiska råds etikpris 2016 med motiveringen: ”För hennes värdefulla insatser med att etablera ämnet medicinsk rätt i Sverige och enastående engagemang för centrala medicinsk-etiska frågor.”

Elisabeth Rynning doktorerade i offentlig rätt 1994, utnämndes till docent i offentlig rätt 1996, och var professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet 2003-2012. Under åren 2012-2016 var hon justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs mer om Smers etikpris 2016 här.

Läs även Advokatens porträtt av nya chefs-JO (Nummer 7/2016)