Sedan den misslyckade statskuppen i Turkiet i juli i år har, enligt Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, omkring 300 advokater och 3000 domare hållits frihetsberövats i Turkiet.

I ett pressmeddelande fördömer CCBE det pågående angreppet mot rättssäkerheten i Turkiet.

Läs mer om fördömandet här.