Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat en specialutgåva av sitt nyhetsbrev CCBE-Info med anledning av konferensen “Innovation and Future of the legal profession” som hållits i Paris. Specialutgåvan handlar om framtiden och innovation inom advokatbranschen.

Läs CCBE-Info om framtid och innovation här (engelska)