Ett 20-tal advokater från Afrika, Asien och USA besökte idag Sveriges advokatsamfund inom ramen för Mannheimer Swartlings projekt Human Rights Toolbox.

Advokaterna är i Sverige för att delta i den kurs kring mänskliga rättigheter som för åttonde året genomförs i ett gemensamt initiativ av Mannheimer Swartling och Raoul Wallenberg-institutet (RWI) vid Lunds universitet.

Vid besöket på Advokatsamfundet informerade samfundets chef för internationella frågor, stf. chefsjuristen Johan Sangborn, om Advokatsamfundets roll och arbete kring mänskliga rättigheter och den stora betydelse dessa frågor har för advokatens verksamhet såväl nationellt som internationellt, liksom för den demokratiska utvecklingen i stort.