I en studie från Brottsförebyggande rådet (Brå) har 45 500 anställda vid myndigheter och a-kassor besvarat frågor om otillåten påverkan. Utsattheten varierar mellan organisationerna, och ligger mellan 30 och 50 procent.

Påverkansförsöken har liten inverkan på tjänsteutövningen, trots trakasserier och hot. Desto större uppges konsekvenserna vara för hälsan och privatlivet. I studien berättas om fall där myndighetspersonal tar bort sina personliga uppgifter i sociala medier, ändrar sina dagliga resvanor och ber familjemedlemmar att vara mer vaksamma.

Läs hela Brottsförebyggande rådets rapport här.