Under höstens första lunchföreläsning hos Advokatsamfundet idag den 5 september berättade juriststudenten Isabel Cantos om hur hon parallellt med studierna har varit med och grundat det kvinnliga karriärnätverket Women’s Career Network. Idén föddes när hon och sju andra studenter i början av 2015 samtalade i ett kafferum vid Stockholms universitet.

– Vi upplevde att det i skolan enbart talades om problem kopplade till jämställdhet och att göra karriär som kvinna, och att det fanns som en outtalad acceptans kring detta. Men vi tyckte att även det positiva med arbete och ledarskap behövde lyftas fram, inte bara alla uppoffringar som kvinnor får göra, berättade Isabel Cantos.

På den vägen var det när karriärnätverket riktat till ambitiösa och drivna kvinnliga jurist- och ekonomistudenter bildades i mars 2015. Och i dag har nätverket fler än 500 medlemmar.  

– Vi är inte ett forum där det diskuteras för och nackdelar med kvotering. Sådana finns redan. Women’s Career Network syftar mycket till att skapa en positiv plattform för värdefulla utbyten mellan studenter och näringsliv, där vi kan inspirera varandra och dela med oss av erfarenheter. Om vi skapar attitydförändringar att bära med oss från studietiden och vidare in i arbetslivet, kan vi uppnå förändringar även i arbetsmiljön, sade hon.

Women’s Career Network är en ideell verksamhet, men hoppas inom en snar framtid med hjälp av
samarbetspartners kunna växa och bedriva verksamhet på ännu fler orter runtom i Sverige och även på andra platser i världen.

– Det finns absolut inget självändamål i detta. Vi vill bidra till en arbetsmiljö där vi själva inte längre behövs, där vi kan gå från att vara ett karriärnätverk för kvinnor till att bli bara ett karriärnätverk, sade Isabel Cantos.

Läs mer om Isabel Cantos i nästa nummer av tidskriften Advokaten.