De medicinska åldersbedömningar som Rättsmedicinalverket ska genomföra som underlag för bedömning av om en person är under eller över 18 år kommer att genomföras med hjälp av tandmognadsbedömning (visdomständerna) samt bedömning av mognadsgraden av tillväxtzonen i lårbenets nedre del.

Varje knäledsbild ska bedömas av två oberoende röntgenläkare med erforderlig kompetens. Varje panoramaröntgenbild ska bedömas av två oberoende tandläkare. Den samlade medicinska åldersbedömningen som RMV lämnar till Migrationsverket kommer att göras av rättsläkare.

RMV:s avsikt är att påbörja upphandlingen av medicinska tjänster för bedömningen av 18-årsgränsen i början av oktober. Tidigast kan avtal med leverantörer slutas i december och verksamheten skulle därmed kunna komma igång under första kvartalet 2017, enligt RMV:s generaldirektör Monica Rodrigo.

Medicinsk åldersbedömning är frivillig och en rättighet den asylsökande har. Det råder stor osäkerhet om hur många medicinska åldersbedömningar som man beräknar ska genomföras. Spannet är mellan fyra tusen och arton tusen undersökningar.

– Det är bra att man försöker åstadkomma mer tillförlitliga åldersbedömningar. Problematiken kvarstår ändå eftersom det inte finns något exakt tillförlitligt sätt att fastställa ålder. Åldersbedömningar ska vara frivilliga och mot den bakgrunden är Advokatsamfundets vägledande uttalande från den 2 oktober 2015 om medicinska åldersbedömningar i asylärenden fortfarande aktuellt för offentliga biträden, säger Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare, i en kommentar.