Torsdagen, den 15 september, hölls höstens andra informationsträff riktad till allmänheten hos Advokatsamfundet. Denna gång var det advokat Johan Eriksson som berättade om försvarsadvokatens roll, uppdrag och kärnvärden.
– Många personer vill prata och ställa frågar om mitt jobb. Ofta frågar de: ”Hur kan du försvara människor som begått sådana avskyvärda brott?” Jag brukar då svara att det är väldigt enkelt, det är inte jag som väljer det utan oftast är staten som ger mig i uppdrag att vara offentlig försvarare åt dem, sade han och tillade:

– Alla människor, oavsett vilket eller vilka brott de står åtalade för, förtjänar att få sin rätt och sina intressen tillvaratagna. Det handlar om rättsäkerhet. Det behöver inte handla om att bli frikänd, utan kan också handla om att få en rättvis prövning. Men jag ska vara uppriktig och säga att kan från tid till annan uppfattas som ett ensamt arbete, det känns ofta som jag och min klient mot hela staten. Mitt personliga rekord är att min klient och jag mot sju åklagare.

På advokat Johan Erikssons initiativ tog informationsträffen snart formen en frågestund. Åhörarna ställde då frågor till honom om bland annat tvångsäktenskap, Christer Pettersson, nämndemän, medialt uppmärksammande anmälda våldtäkter, hot, åklagares roll, Anders Behring Breivik, klienters mentala hälsa och klienter som ljuger.

Nedan följer några av frågorna som allmänheten ställde och advokat Johan Erikssons svar.

Hur vet du att det som din klient säger är sant?
– Det gör jag inte.Mitt uppdrag är inte att finna sanningen, mitt uppdrag är att biträda klienten på bästa sätt och föra dennes talan så att personen får en rättvis prövning, oavsett vad jag själv tror. Ibland säger jag till klienterna att: ”Du behöver inte övertyga mig, lämna bara din inställning till anklagelserna så ska jag biträda dig”, svarade Johan Eriksson.

Hur påverkar alla avskyvärda brott som du möter dig?
– Nej, det kan låta konstigt, men jag tänker inte på avskyvärda brott som sådana. Jag tänker på det som en professionalism jag måste hantera. Om det är någonting som förföljer mig är det de fall där jag tror att någon blivit oskyldig dömd.

Det har skrivit om flera hemska våldtäkter på sistone. Om du får i uppdrag att försvara en av de våldtäktmännen, skulle du då verkligen kunna göra det?
– Ja, jag skulle försvara min klient för fullt. Ju svårare mål, desto viktigare är den tilltalades behov av en försvarare som ser till att han eller hon får en rättvis prövning, svarade Johan Eriksson.

Vad tycker du om nämndemän?
– Jag gillar systemet med insyn från allmänheten. Men fördelningen med en domare och tre nämndemän i tingsrätten är kanske lite omodern.

Har du blivit hotad av dina klienter någon gång?
– Jag har utsatts för hot fler gånger, men väldigt sällan där jag har upplevt situationen som farlig, svarade Johan Eriksson.