Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ-S) ordnar ett panelsamtal om polisens användning av informatörer och infiltratörer. Paneldeltagarna diskuterar under ledning av Dagens Juridiks chefredaktör Stefan Wahlberg om användningen av informatörer och infiltratörer kan ha någon negativ inverkan på rättssäkerheten. Därutöver berörs informatörernas och infiltratörernas situation under och efter avslutade uppdrag.

Paneldeltagarna är några av landets högsta jurister:
Anne Ramberg, generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund
Fredrik Wersäll, president i Svea hovrätt
Anders Perklev, riksåklagare
Johan Grenfors, biträdande chef för polisens nationella operativa avdelning

Inbjudan till ICJ:s panelsamtal den 10 oktober kl. 18 i ABF-huset i Stockholm