Tidskriften Advokaten har i senaste numret frågat fjorton affärsjuridiska advokatbyråer om den möjliga utvecklingen efter brexit. De flesta av byråerna tror bland annat att ett brittsikt utträde ur EU kommer att leda till en ökad efterfrågan på advokattjänster kopplade till globala transaktioner, men det uttrycks också oro för att brexit kommer att påverka Londons position som finansiellt och legalt centrum.

Tone Myhre-Jensen, managing partner på Cederquist:
– Brexit kommer under många år att medföra behov av ökad analys av det nya regelverk som nu ska gälla i relation till bolag i Storbritannien. Det tillsammans med frågor kring flytt av huvudkontor tror vi kan leda till en ökad efterfrågan, särskilt vad gäller finansregulatorisk rådgivning, som i viss mån nog kan uppväga de negativa effekterna för cross-border-transaktioner.

Johannes Ericson, managing partner på Hamilton, tror också att valresultat i Storbritannien på sikt kommer att innebära affärsmöjligheter för svenska advokatbyråer.
– Affärsmöjligheter kommer att uppkomma då Sverige kan komma att vara ett etableringsalternativ för företag som söker etablering inom EU, särskilt inom finanssektorn.  Säkerligen kommer även svenska företag som är etablerade i Storbritannien att behöva rådgivning om hur deras position påverkas vid ett utträde, säger han.

Läs hela reportaget i senaste numret av Advokaten.