Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg var gäst i Söndagsintervjun i P1 igår, den 18 september. Anne Ramberg berättar i intervjun bland annat om sitt uppdrag, advokatyrket, delägarskap i advokatbyrå och hur hon värnar sitt privatliv.

– Advokatsamfundet ska absolut inte vara partipolitiskt, men det innebär inte att vi inte ska uttala oss i rättspolitiska frågor, sade Anne Ramberg.

– Sverige har en av världen mest tillåtande yttrande- och tryckfrihetslagstiftning, det ska vi vara väldigt stolta över. Men allt som är tillåtet att säga behöver man inte säga, om man inte håller sig till någon lägsta gräns för vulgäritet kan det ibland skada yttrande- och tryckfriheten, sade hon.

Lyssna på Söndagsintervjun i P1 här.