Polismyndigheten i Stockholms län, Förvaltningsrätten i Stockholm samt Migrationsverket kritiseras av JO i samband med att en man utvisades till Uganda i juli 2014 trots att migrationsdomstolen beviljat mannen en ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen.

Justitieombudsmannen Cecilia Renfors kritiserar i sitt beslut Förvaltningsrätten i Stockholm för att domstolen inte underrättade polismyndigheten om att mannen beviljats en ny prövning.

I beslutet riktas även kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län och myndighetens handläggare för att det i nära anslutning till mannens avresa inte kontrollerades om det fanns något hinder mot att verkställa avvisningsbeslutet.

Slutligen kritiseras Migrationsverket av JO för att myndigheten dröjde med att registrera migrationsdomstolens dom i det system där polisen ska genomföra sina kontroller av verkställighetshinder.

Läs hela JO:s beslut här.