Idag, den 12 september, hölls den första den första av Advokatsamfundets informationsträffar riktade till de som är asylsökande och som är intresserade av att få information om aktuella frågor.

Det här första tillfället behandlade familjeåterförening. Advokat Hanna Lundberg från Stockholms asylbyrå berättade om förutsättningarna för familjeåterförening utifrån konsekvenserna av den nya, tillfälliga asyllagstiftningen som efter riksdagens beslut gäller sedan den 20 juli och tre år framåt.

– Den nya lagen kommer medföra stora konsekvenser för de asylsökande, inte minst gällande möjligheter till familjeåterförening. De som klassas som alternativt skyddsbehövande kommer bara att kunna återförenas med sina anhöriga i undantagsfall, sade Hanna Lundberg. 

Advokat Hanna Lundberg berättade även om hur anhörigbegreppet har inskränkts till att bara gälla redan etablerade förhållanden för maka eller make, registrerad sambo/partner och barn under 18 år. Det krävs även att din partner har fyllt 21 år och att man har bott tillsammans innan personen flydde till Sverige.

– För att kunna återförenas med sin partner när det handlar om nyetablerade förhållanden krävs att familjemedlemmen i Sverige har permanent uppehållstillstånd eller är svensk medborgare, sade hon.

Nästa informationsträff för asylsökande kommer att hållas den 21 oktober. Föreläsningarna hålls på engelska och går av stapeln klockan 12.00–13.00 i Advokatsamfundets lokaler på Laboratoriegatan 4 i Stockholm.

Advokatsamfundet har en rad projekt som riktar sig till den som är ensamkommande barn eller ungdom, eller som nyligen beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Läs mer om projekten här.