Moderaterna föreslår i sin kommande budgetmotion att asylsökande ska ha rätt till juridiskt biträde i bara åtta timmar i första instans.

I sin budgetmotion, som Moderaterna lämnar in till riksdagen nästa vecka, vill partiet göra stora minskningar av utgifterna på migrationsområdet.

Bland annat vill Moderaterna begränsa antalet timmar med offentligt biträde för asylsökande hos Migrationsverket. Partiet vill sätta ett tak för offentligt biträde åt asylsökande till högst åtta timmar i första instans. Det skulle enligt Moderaterna spara 100 miljoner kronor per år.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg betecknar förslaget som ”ytterligare ett bidrag till nedmontering av rättssamhället”.

I en kommentar säger Anne Ramberg:

– Det går lika litet som för någon annan att på förhand bestämma hur mycket arbete som ärendet kräver. 

– Förslaget innebär en risk för försämrad rättssäkerhet, försämrad access to justice och bristande likhet inför lagen. Till detta kommer ett växande problem med den låga tillväxten inom humanjuridiken och asylrätten, särskilt på vissa orter. I ljuset av att advokaternas ersättning enligt den så kallade timkostnadsnormen föreslås ökad med 19 kronor nästa år, är givetvis risken stor att yrkets attraktivitet minskar. 

– Men problemet är inte ett advokatproblem i första hand. Det handlar om den enskildes rätt till biträde och rätten att få sin sak prövad. Detta gäller särskilt när det gäller statens maktutövning och livsavgörande frågor om uppehållstillstånd. Det handlar om en synnerligen utsatt grupp som flyr från krig och förföljelse. De flyr från de terrorister som alla vill bekämpa, men som Europa uppenbarligen vill stoppa vid gränsen till Turkiet, säger Anne Ramberg.

Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson kommenterar på Twitter att rätten till betalt rättsligt biträde dessutom handlar om lika villkor för fattiga och rika.

”Den asylsökande som själv eller genom släkt kan finansiera sitt biträde kommer annars i betydligt bättre läge än den medellöse”, skriver han.

Bengt Ivarsson påpekar också att det ger stora brister i rättssäkerheten att lägga ett större utredningsansvar på Migrationsverkets många nyrekryterade medarbetare.