Ett 20-tal managing partners eller motsvarande från de största advokatbyråerna besökte på tisdagen samfundets kansli, där de talade med Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och chefsjuristen Maria Billing.

Samfundsledningen lämnade information om aktuella frågor i Sverige och internationellt. Därefter diskuterade mötesdeltagarna angelägna frågor för affärsbyråerna på de nationella och internationella advokatmarknaderna