Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund, har utsetts till talare vid Anna Lindh Lecture vid Lunds universitet, som hålls varje år till minne den svenska utrikesministern som mördades 2003.

Sedan 2005 organiserar Raoul Wallenberg Institute och Lunds universitet i samarbete med Anna Lindhs Minnesfond samt Utrikespolitiska föreningen vid Lunds universitet den årliga föreläsningen. Bland tidigare föreläsare återfinns bland annat Gro Harlem Brundtland, Kofi Annan, Hans Blix och Jan Eliasson.

Anne Rambergs tal bär titeln “Business and Human Rights – Can Business Meet the Challenge?”

Anne Ramberg kommer också att diskutera den allt viktigare roll som advokater spelar i världen under en tid då är utrymmet för det civila engagemang krymper eller är hotat.

Föreläsningen kommer att hållas den 6 oktober vid Lunds universitet.

Läs mer på Raoul Wallenberg Institutes hemsida.