Under 2015 identifierade Brottsförebyggande rådet (Brå) knappt 6 980 polisanmälningar med hatbrottsmotiv, enligt sin rapport Hatbrott 2015. Det är den högsta uppmätta nivån som Brå gjort och en ökning med 11 procent jämfört med mätningen 2014.

Brå skriver att ökningen till stor del kan förklaras av ett ökat antal anmälningar om skadegörelse och klotter med främlingsfientliga motiv, en brottstyp som har ökat med 80 procent.

Läs hela rapporten Hatbrott 2015 på Brås hemsida.