Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat två utgåvor av sitt nyhetsbrev CCBE-Info.

Ur innehållet i CCBE-Info nr 54:

  • 35 000 frihetsberövade i Turkiet
  • CCBE-konferens om advokatyrkets framtid
  • Tillslagen mot advokater i Kina fortsätter
  • Seminarium om advokaterna och Europadomstolen
  • CCBE:s remissvar till EU om reglerade yrken
  • EU-domstolen: Moms på advokattjänster är förenlig med rätten till en rättvis rättegång
  • Förslag till EU-direktiv om rättsligt bistånd till frihetsberövade på grund av en europeisk arresteringsorder
  • Förslag till ändring i fjärde penningtvättsdirektivet
  • Utbildning av advokater om EU:s asyl- och migrationslagstiftning

CCBE-Info nr 54 (engelska)

CCBE-Info nr 54 (franska)

CCBE-Info har också kommit ut med en specialutgåva om migration.

Specialutgåvan handlar framför allt om projektet European Lawyers in Lesvos för fri juridisk hjälp åt asylsökande på ön Lesbos och andra ankomstpunkter.

CCBE-Info om migration (engelska)

CCBE-Info om migration (franska)