Organisationen Skilex International bjuder in till sin 44:e konferens, som äger rum i Åre den 19–26 mars 2017.

Skilex är en internationell organisation för skidintresserade advokater, domare, åklagare och övriga jurister från hela världen, som ordnar skidtävlingar och konferenser om idrottsjuridik. Just nu har Skilex en svensk ordförande: advokat Marika Rindborg Holmgren.

Skilex Internationals syfte är att dels att gör det möjligt för jurister att åka skidor och tävla i skidåkning, både utför och på längden, dels att dryfta, utbyta erfarenheter och sprida kunskap inom idrottsjuridiska frågor som i vid bemärkelse, ssom ansvar, doping, miljörätt, internationella regelsystem och mänskliga rättigheter.

År 2017 är det Sverige som arrangerar Skilex konferens, som pågår under en vecka.

Mer information och möjlighet till anmälan finns på Skilex webbplats.

Man kan också läsa om Skilex verksamhet i Skilex Facebookgrupp.

Inbjudan till Skilex Internationals konferens i Åre 2017